Hakkımızda

Vakfın Kısa Tarihçesi

21. Yüzyıl Anadolu Vakfı, 27.04.1995 tarihinde İstanbul’da, insanlık tarihi boyunca gelişim ve ilerleme sürecinde, nesilden nesile bilgi aktarımı ve devamlılığı açısından en önemli yapı taşlarının “Sağlık ve Eğitim” olduğu bilinciyle kurulmuştur.

Vakfımız, ilkemizin “Sağlık ve Eğitim” alanındaki eksiklerini muasır medeniyetlere yakışır bir seviye ve kaliteye ulaştırmak amacı ile dil, din, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin gönüllülük esasına dayanan bir hizmet anlayışıyla kurulmuştur.

Faaliyet Alanları

Vakfımız, eğitim ve sağlık alanlarında toplumu daha ileriye taşımaya yönelik girişimlerde bulunur. Eğitim açısından, maddi-manevi destek ile yurtlar, kurslar, sosyal tesisler kurmaktadır. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere yurt ve barınma olanakları sunmaktadır. Sağlık alanında ise toplumsal ihtiyaçları karşılamak için, hastaneler, poliklinikler kurmakla birlikte top ilmi araştırmaları yapanları da teşvik primi ile desteklemektedir.

Bu amaçları gerçekleştirmek doğrultusunda gelir elde etmek ve daha kaliteli girişimlerde bulunmak için şirketlere kuruluşlara ve işletmelere ortak olabilir.

Vizyon

Vakfımızın vizyonu; milli değerler ışığında evrensel bakış açısına sahip, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan yetiştirilmesine katkıda bulunarak dayanışma ve iş birliğine çalışanlarıyla birlikte, modern bir bilgi ve belge merkezi halinde, insanlık tarihine yön verecek araştırmalarla birlikte medeniyeti ileri taşıyacak bilgi üretimi, paylaşım ile varlığını devam ettiren bir üniversite olmaktır.

Misyon

Vakfımızın misyonu, sağlık ve eğitim alanında bugünün ve geleceğin dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren araştırmacı, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, kendisi ve ülkesi için hep daha ilerisini düşünen, insan merkezli, sosyal bilinç sahibi, multidisipliner niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.